Diabetesmottagning

Diabetesmottagningen tar hand om dig som har diabetes och hjälper till och utvärderar samt anpassar eventuell insulinbehandling. Vi informerar om sjukdomen diabetes och ger dig råd om motion, kost och fotvård. Vi försöker också motivera och vara till stöd vid viktnedgång.

Vi som arbetar på diabetesmottagningen är diabetessjuksköterskor och heter Jessica Karlsson och Sari Simonsson.

För tidsbokning ring tel: 0221-266 63