Distriktssköterskemottagning

Välkommen till Distriktssköterskemottagningen.

 

Vi hjälper dig bl a med:

 

  • blodtrycksmätning
  • såromläggningar
  • borttagande av stygn
  • öronspolning
  • injektioner
  • vaccinationer
  • infektionsutredning
  • utprovning av inkontinenshjälpmedel

 

Vi gör även hembesök i samband med demensutredningar.
Demens – Kungsörs Kommun, Vård och Omsorg

 

Vi som tar hand om dig heter:

 

Jessica Karlsson, distriktssköterska och diabetes
Linda Sandström, distriktssköterska och BVC
Katarina Andersson, distriktssköterska och BVC
Cecilia Hagelin Bäcklund, distriktssköterska, demens
Veronica Johansson, sjuksköterska
Charlotte Norrman, sjuksköterska
Amanda Rådeström, sjuksköterska

 

 

Tel: 0221-266 40