Distriktssköterskemottagning

Välkommen till Distriktssköterskemottagningen.

 

Vi hjälper dig bl a med:

 

  • blodtrycksmätning
  • såromläggningar
  • borttagande av stygn
  • öronspolning
  • injektioner
  • vaccinationer
  • infektionsutredning
  • utprovning av inkontinenshjälpmedel

 

Vi gör även hembesök i samband med demensutredningar.
Demens – Kungsörs Kommun, Vård och Omsorg

 

Vi som tar hand om dig heter:

 

Jessica Karlsson, distriktssköterska och diabetes
Cecilia Hagelin Bäcklund, distriktssköterska och diabetes
Linda Sandström, distriktssköterska och BVC
Katarina Andersson, distriktssköterska och BVC
Veronica Johansson, sjuksköterska och demens
Charlotte Norrman, sjuksköterska
Amanda Rådeström, sjuksköterska

 

 

Tel: 0221-266 40