Hälsocenter
Hälsocenter finns på plats på vårdcentralen varannan tisdag jämna veckor.

För mer information: Hälsocenter Köping

Telefonnummer: 021-17 64 00