Kurator

_MG_6294

Vår kurator Sandra Steen Rydell är utbildad socionom och beteendevetare, steg 1 terapeut i kognitiv psykoterapi beteende. Hon är även enhetschef på vårdcentralen.

Anledningen till kuratorskontakt kan vara:

  • Kris
  • Stress, ångest och oro
  • Nedstämdhet, depression
  • Relationsproblem
  • Smärtproblematik
  • Långtidssjukskrivning

Kontakten kan bestå av krissamtal, stödjande samtal samt terapeutiska samtal och kan ske individuellt eller tillsammans med familj eller andra närstående.

Är du intresserad av kuratorskontakt är du välkommen att ringa.
Telefontid onsdagar mellan kl. 08.00-08.45 på tfn: 0221-26665.
OBS! du kan inte lämna meddelande där.


Sandra Steen Rydell, kurator samt enhetschef.

Johanna Grönhaug, kurator

Välkommen!