Kurator

_MG_6294

Vår kurator Sandra Steen Rydell är utbildad socionom och beteendevetare, steg 1 terapeut i kognitiv psykoterapi beteende. Hon är även enhetschef på vårdcentralen.

Anledningen till kuratorskontakt kan vara:

  • Kris
  • Stress, ångest och oro
  • Nedstämdhet, depression
  • Relationsproblem
  • Smärtproblematik
  • Långtidssjukskrivning

Kontakten kan bestå av krissamtal, stödjande samtal samt terapeutiska samtal och kan ske individuellt eller tillsammans med familj eller andra närstående.

För samtalskontakt ring tel 0221-26645.

Sandra Steen Rydell, kurator samt enhetschef.

Johanna Grönhaug, kurator

Välkommen!