Rehabkoordinator
Vad kan rehabkoordinatorn hjälpa dig med?

Vår rehabiliteringskoordinator kan stödja dig i din sjukskrivning, rehabilitering och återgång i arbete. Kan även vara ditt stöd i kontakter med din arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och/eller kommunens socialtjänst. Insatsen sker i samverkan med din läkare och eventuellt andra i rehabiliteringsteamet. Samtliga har tystnadsplikt.

Du är hjärtligt välkommen att kontakta rehabiliteringskoordinatorn om du behöver stöd eller har frågor kring din sjukskrivning och/eller din rehabilitering.

 

Tel: 0221-266 93

Sofie Wilhelmsson, rehabkoordinator och medicinsk sekreterare