Ungdomsmottagning

ung

Vi erbjuder inte ungdomsmottagning på Kungsörs vårdcentral utan hänvisar till ungdomsmottagning i Köping eller Västerås. För mer information se UMO.se