Diabetesmottagning

shutterstock_1460184983

Välkommen till diabetesmottagningen

Vi finns här för att ge dig kunskap och rådgivning kring diabetes typ 2.  Vi lägger stort fokus på livsstilsförändringar där kost och motion spelar stor roll i din behandling. Kontakt med dietist erbjuds vid behov.

Här kan du få hjälp med:

  • Information/rådgivning
  • Motivation och stöd

Diabetessköterska Ina-Linn Nilsson. 

Mer information om att leva med diabetes typ 2