Astma- och KOL-mottagning

_MG_6295

Astma- och KOL-mottagningen utreder patienter som lider av astma, KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), långdragen hosta eller annan lungsjukdom. Vi mäter lungfunktionen (spirometri) och följer upp din behandling.

Rökavvänjning erbjudes, mottagning efter överenskommelse.