Hälsokontroll med blodprov

Genom ett enkelt blodprov kan du få svar på hur kroppen mår på insidan, testa hälsan nu istället för att oroa dig för den. Vi erbjuder dig nu några provpaket med olika hälsomarkörer för att se hur just din kropp mår och kanske ge dig en insikt om hur du kan förändra din livsstil för att må bättre.

Du ringer till oss per telefon och bokar din tid och uppger vilket provpaket du önskar.

Om du önskar prover utöver provpaket så gäller särskild prislista.

Dina resultat granskas alltid av en läkare och du får besked om resultat.

Vid sjukdom rekommenderar vi att du söker till läkare på vårdcentralen eller på din ordinarie vårdcentral för utredning och behandling.

Stora provpaketet innehåller 25 hälsomarkörer och ger en bra överblick över dina värden och ger dig goda förutsättningar att ta kontroll över din hälsa och för att du ska kunna må så bra som möjligt. Detta paket ger dig en större överblick av bl a blodstatus, vitamin D och B12, sköldkörteln, järnförråd, kolesterol och leverstatus.
Pris: 1032 kr

Lilla provpaketet fokuserar på fyra viktiga områden och innehåller 18 hälsomarkörer för en snabb överblick av bl a blodvärde, blodsocker, blodfetter och sköldkörteln.
Pris: 664 kr

Vitaminblocket mäter nivåer på viktiga vitaminer och mineraler i kroppen, innehåller 5 hälsomarkörer. Ger dig en insikt om hur eventuella brister kan påverka din allmänna hälsa. Dessa brister kan vara orsaken till trötthet, nedstämdhet och energilöshet. Detta provpaket mäter bl a Vitamin D och B12 men även magnesium och zink.
Pris: 865 kr