HÄLSOTORGET

Välkommen till hälsotorget!

Här kommer du som patient att kontinuerligt kunna erhålla uppdaterad nätbaserad information om levnadsvanor. Våra levnadsvanor har stor betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande. Därför tycker vi på Kungsörs vårdcentral att information, stöd och tips gällande goda levnadsvanor och hälsosamma val i livet ska vara lättillgängligt för dig som patient.

Det är i dag allmänt känt att hälsosamma levnadsvanor förebygger många av våra vanligaste folksjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och diabetes. De levnadsvanor som har störst betydelse för att vi människor blir sjuka är att använda tobak, dricka för mycket alkohol, att röra sig för lite och att äta ohälsosamt.

Det bästa med levnadsvanorna är att du själv kan påverka dem – och vi är här för att hjälpa dig! Prata med personalen på vårdcentralen så kan vi vara behjälpliga i din resa mot ett hälsosammare och friskare liv. Goda levnadsvanor gör skillnad!

Ps. I väntrummet på vårdcentralen kan du som patient besöka vårt fysiska hälsotorg! Där finns massor med information och råd som du kan ta del av. Fråga oss om du har några funderingar.

Nedan följer tips på länkar där du kan läsa om och lära dig mer om levnadsvanor:

Generell information om levnadsvanor i helhet:

prevention_layout-version_2.2.pdf (fysioterapeuterna.se)

Sundkurs – Sundkurs – Webbvägen till en sundare folkhälsa

Hälsocentrum i Västmanland – 1177 Vårdguiden

levnadsvanor-a6—webb-och-utskrift.pdf (regionvastmanland.se)

hitta_ditt_satt_lattlast_svenska.pdf (livsmedelsverket.se)

Bra vanor! Tänk stort – börja smått – Ett praktiskt material för att inspirera till hälsosamma mat- och rörelsevanor (socialstyrelsen.se)

Matvanor:

Matvanekollen – testa ditt sätt (livsmedelsverket.se)

Äldre – råd om bra mat (livsmedelsverket.se)

Tallriksmodellen (livsmedelsverket.se)

Matcirkeln (livsmedelsverket.se)

Energi, kalorier (livsmedelsverket.se)

nyckelhalet_broschyr_webb.pdf (livsmedelsverket.se)

Så äter du hälsosamt – 1177 Vårdguiden

evidenbaserad_kost_a6.pdf (regionvastmanland.se)

De svenska kostråden – Hitta ditt sätt (livsmedelsverket.se)

Fysisk aktivitet:

fysiskaktivitet_a6_pers.pdf (regionvastmanland.se)

Rekommendationer för fysisk aktivitet och stillasittande — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Rek-vuxna-uppdaterad-2021.pdf (yfa.se)

Rek-aldre-Uppdaterad-2021.pdf (fyss.se)

Rörelse är livsviktigt – 1177 Vårdguiden

Att hålla sig i form som senior – 1177 Vårdguiden

Träning – 1177 Vårdguiden

Tobak:

Vagen-till-ett-tobaksfritt-liv.pdf (regionvastmanland.se)

Sluta-Röka-Linjen för dig som vill sluta med tobak (slutarokalinjen.se)

Tobaksbruk – Kunskapsguiden

Rökning och snusning – 1177 Vårdguiden

Med sikte på ett tobaksfritt samhälle – Tobaksfakta Oberoende tankesmedja

Alkohol:

Alkohollinjen

Så kan du ändra dina alkoholvanor – 1177 Vårdguiden

Riskbruk av alkohol – Kunskapsguiden

Så påverkas kroppen av alkohol – 1177 Vårdguiden